Một số hình ảnh cô giáo kết hợp với phụ huynh lao động chăm sóc vườn hoa, vườn rau của trường

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan