Một số hình ảnh mô hình rau sạch trường Mầm non Lạc Lương

Vào đầu năm học 2018 - 2019 để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại trường các đồng chí giáo viên ở các điểm trường đã trồng rau sạch ở tại điểm trường mình, phục vụ cho trẻ ăn bán trú tại trường.

Hình ảnh vườn rau ngót ở điểm trường Trung tâm

Hình ảnh vườn rau cải điểm trường Lương mỹ

Hình ảnh vườn rau điểm trường Thống Nhất

Hỉnh ảnh vườn rau cải điểm trường trung tâm