Một số hình ảnh mô hình rau sạch trường Mầm non Lạc Lương

Vào đầu năm học 2018 - 2019 để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại trường các đồng chí giáo viên ở các điểm trường đã trồng rau sạch ở tại điểm trường mình, phục vụ cho trẻ ăn bán trú tại trường.

Hình ảnh vườn rau ngót ở điểm trường Trung tâm

Hình ảnh vườn rau cải điểm trường Lương mỹ

Hình ảnh vườn rau điểm trường Thống Nhất

Hỉnh ảnh vườn rau cải điểm trường trung tâm

Bài viết liên quan